Influensavaksine risikogrupper 2021

-Årets influensavaksine for risikopasienter,  se liste under hvem det gjelder, koster 50,- og er inkludert i frikortet

-Bestill egen vaksinetime på nettet: logg inn, velg “Bestill time”, velg “Konsultasjon”, velg behandler: “Influensa, Vaksinasjon”, velg time

-Kom presis, meld deg i resepsjonen

 

-Personer utenfor risikogruppe må kjøpe selv på apotek.

Time

 

 -Risikopasienter: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester).

 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

 • Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),

 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),

 • diabetes type 1 og 2

 • leversvikt eller nyresvikt

 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten

Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser