Influensavaksine

-Årets influensavaksine koster 50,- for risikopasienter og er inkludert i frikortet

-Bestill egen vaksinetime på nettet eller pr tlf 

-Kom presis, meld deg i resepsjonen

 

Time

 

 -Risikopasienter blir prioritert og fra 1.desember vil det være mulig for ikke-risikopasienter å få satt vaksinen: 

 • Alle fra fylte 65 år

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Barn og voksne med:

  • diabetes type 1 og 2

  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade

  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)

  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til: