Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene.

Barn under 16 år betaler ikke egenandeler, kun evt tilleggsmateriell.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 204 kr

 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 64 kr

 • Tillegg for taking og innsending av prøver 55 kr

 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking (uten legekonsultasjon) 55 kr

Omfattes ikke av frikortordningen:
Du må betale for dette selv om du har frikort

 • Utskrift av journal 85 kr

 • Førerkort attest 500 kr

 • HC-attest / TT-kortattest: 350,-

 • Henvisning 85 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 63 kr

 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 95 kr

 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 134 kr

 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 181 kr