Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling, i ordinær kontortid.

Hver onsdag har vi utvidet kontortid til 18.30, og vil være bemannet av én av legene på rundgang. 

Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.