Leger

 

Dr. Pierre Lund
Spesialist i allmennmedisin

 

Dr. Elisabeth H. Rud

Spesialist i allmennmedisin og ortopedisk kirurgi

 

Dr. Norbo Tenzin

Spesialist i allmennmedisin