Ansatte

Nedre Grefsen Legegruppe er et fastlegekontor  med 2 spesialister i allmennmedisin og 1 fastlege med tilsammen ca 5000 listepasienter. Foruten legene består staben vår av 3 dyktige helsesekretærer med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.